Zoran Milutinovic

Zoran Milutinovic is Senior Lecturer in South Slav Literature and Culture at the School of Slavonic and East European Studies, University College London. He taught at the University of Belgrade, Nottingham University, Wesleyan University, and the University of Wisconsin-Madison, and has held research fellowships from the University of Ljubljana, the Leverhulme Foundation and Open Society Institute. He is the editor-in-chief of Brill’s book series Balkan Studies Library and member of the Editorial/Advisory Boards of Slavonic and East European Review, Ricerche Slavistiche and Dostoevsky Journal. His publications include four authored and one edited book, most recently Getting Over Europe. The Construction of Europe in Serbian Culture (Rodopi, 2011).

     Email

Works focusing on the history of the idea of Europe and on the history of European identity (selection)

 •  Zoran Milutinovic, Getting Over Europe. The Construction of Europe in Serbian Culture. Amsterdam and New York: Rodopi, 2011, 287 pp.

  read more

Publications focusing on other issues

Book

 • Zoran Milutinovic (2010). What is the ‘West’? Nationalism, Cosmopolitanism, and the ‘West’ in Early 20th-Century Serbian Culture. Pittsburgh: Center for Russian & East European Studies, University of Pittsburgh. 45pp.
 • Zoran Milutinovic (2006). Susret na trećem mestu. Ogledi iz teorije i interpretacije. Belgrade: Geopoetika. 214pp.
 • Zoran Milutinovic (1999). (Ed.) Opšta književnost. Izabrana tumačenja. Belgrade/Kragujevac: Filološki fakultet/Nova svetlost. 215pp.
 • Zoran Milutinovic (1994). Metateatralnost: Imanentna poetika u drami XX veka. Belgrade: Radionica SIC. 229pp.
 • Zoran Milutinovic (1992). Negativna i pozitivna poetika. Novi Sad: Matica srpska. 115pp.

Book Chapter

 • Zoran Milutinovic (forthcoming in 2013). ‘Europe as Pharmakon’, in Dini, V., and D’Auria, M. (eds). The Space of Crisis – The Crisis of Space: Europe 1914–1945 (pp. ). New York: Peter Lang.
 • Zoran Milutinovic (forthcoming in May 2013). ‘What common Yugoslav culture was and how everybody benefited from it’. In Gorup, R. (ed.). Post-Yugoslav Cultural Space (pp. ). Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Zoran Milutinovic (2010). ‘The Construction of “Europe” in Serbian culture in the first half of the twentieth century’. In Vajdova, L., and Gafrik, R. (eds). New Imagined Communities: Identity Making in Eastern and South-Eastern Europe (pp. 76-86). Bratislava: Kalligram & Ustav svetovej literatury SAV.
 • Zoran Milutinovic (2010). ‘Šta je derviš ispovedio o smrti: Derviš i smrt Meše Selimovića’. In Lešić, Z., Martinović, J. (Eds.). Književno djelo Meše Selimovića (pp.51-62). Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
 • Zoran Milutinovic (2009). ‘The Wisdom Effect: Ivo Andric the Storyteller’. In Gorup, R. (Ed.). Ivo Andrić: The Slave Girl and Other Stories about Women (pp.xvii-xxxix). Budapest/New York: Central European University Press.
 • (Serbian/Croatian translation: ‘Efekat mudrosti: Ivo Andrić pripovedač’, Sveske Zadužbine Ive Andrića, 28/2011, 121-137.)
 • Zoran Milutinovic (June 2008). ‘Oh, to Be a European! What Rastko Petrović Learnt in Africa’. In Bracewell, W., Drace-Francis, A. (Eds.). Under Eastern Eyes. A Comparative Introduction to East European Travel Writing on Europe (pp.267-291). Budapest/New York: Central European University Press.
 • Zoran Milutinovic (2007). ‘Melanholija i humor Jovana Sterije Popovića’. In Simović, Lj. (Ed.). Jovan Sterija Popović 1806-1856-2006 ( pp.77-89). Belgrade: Srpska akademija nauka i umetnosti.
 • Zoran Milutinovic (2005). ‘The Stockholm Elegy: the Consolation of the Archive in Danilo Kiš’s The Encyclopaedia of the Dead’. In Palavestra, P. (Ed.). Spomenica Danila Kiša ( pp.255-272). Belgrade: Srpska akademija nauka i umetnosti.
 • Zoran Milutinovic (2005). ‘Kako napisati istoriju svetske književnosti?’. In Popović, T., Marčetić, A. (Eds.). Proučavanje opšte književnosti danas (pp.205-220). Belgrade: Filološki fakultet.
 • Zoran Milutinovic (2005). ‘Upotreba privida: Simović;, Breht, Vajs’. In Milosavljević-Milić, S. (Ed.). Niški esejisti i kriticari. Antologija (pp.425-432). Niš: Prosveta.
 • Zoran Milutinovic (2004). ‘Croats, Serbs/Montenegrins, Bosniaks’. In Winston, R. (Ed.). Human ( p.395). London: Dorling Kindersley Ltd.
 • Zoran Milutinovic (2003). ‘Theoretical Thought (Essay in Serbia in 2002)’. In Serbian Literary Yearbook (pp.37-41). Belgrade: Serbian PEN Centre.
 • Zoran Milutinovic (1999). ‘Ep o Gilgamešu’. In Zoran Milutinovic (Ed.). Opšta književnost. Izabrana tumačenja ( pp.9-14). Belgrade/Kragujevac: Filološki fakultet/Nova svetlost.
 • Zoran Milutinovic (1998). Afterword. In Gilgameš ( pp.85-93). Podgorica: Unirex.
 • Zoran Milutinovic (1998). Foreword and afterword. In Chekhov, A.P.: Ujka Vanja (pp.7-14, 77-91). Belgrade: Zavod za udžbenike.
 • Zoran Milutinovic (1997). ‘Od komičnog junaka do čoveka ideologije’. In Komedija u srpskoj književnosti ( pp.223-231). Priština: Univerzitet u Prištini.
 • Zoran Milutinovic (1997). Afterword. In Ivan Turgenev: Lovčevi zapisi (pp.141-150). Podgorica: Unirex.
 • Zoran Milutinovic (1997). Afterword. In A.P. Chekhov: Ujka Vanja i pripovetke (pp.163-171). Podgorica: Unireks.
 • Zoran Milutinovic (1997). Foreword and afterword. In Sophocles: Antigona (pp.7-16, 98-114). Belgrade: Zavod za udžbenike.
 • Zoran Milutinovic (1996). ‘Postnihilistička poetika’. In Daković, N. (Ed.). Novi nihilizam. Postmodernistička kontroverza ( pp.191-205). Belgrade: Dom omladine.
 • Zoran Milutinovic (1996). Afterword. In Tagore, R.: Gradinar ( pp.97-106). Podgorica: Unireks.
 • Zoran Milutinovic (1996). Foreword and afterword. In Dušan Kovačević: Balkanski špijun ( pp.5-13, 88-98). Belgrade: Zavod za udžbenike.
 • Zoran Milutinovic (1996). Foreword and afterword. In Albert Camus: Stranac (pp.7-10, 95-111). Belgrade: Zavod za udžbenike.
 • Zoran Milutinovic (1996). Foreword and afterword. In Samuel Beckett: Čekajući Godoa ( pp.5-10, 98-114). Belgrade: Zavod za udžbenike.

Journal Article (refereed)

 • Zoran Milutinovic (forthcoming in September 2012). ‘Retour d’exil. Découverte de l’autre en soi et de soi dans l’autre : L’Amour en Toscane de Miloš Crnjanski’, Revue des etudes sud-est européennes
 • Zoran Milutinovic (2010). ‘Immagini dell’Europa nella cultura serba (1911-1945). Una introduzione metodologica’, Ricerche slavistiche 8, pp.127-167.
 • Zoran Milutinovic (September 2008). ‘One Clearly Defined Phenomenon and a Unified Perspective: Is a History of World Literature Possible?’. Primerjalna književnost 31(1), 25-40.
 • (Slovene translation: ‘Jasno opredeljen pojav in enotna perspektiva: ali je zgodovina svetovne književnosti možna?’, in Dolinar, D., Juvan, M. (Eds.). Primerjalna književnost v 20.stoletju in Anton Ocvirk, pp.223-238. Ljubljana: Institut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2008).
 • Zoran Milutinovic (July 2008). ‘Misunderstanding is a Rule, Understanding is a Miracle: Ivo Andric’s Bosnian Chronicle’. Slavonic and East European Review 86(3), 443-474.
 • (Serbian/Croatian translation: ‘Nesporazum je pravilo, razumevanje je čudo: Travnička hronika Ive Andrića’ in Sveske Zadužbine Ive Andrića 26/2009, 119-159)
 • Zoran Milutinovic (May 2008). ‘Sword, Priest and Conversion: On Religion and Apostasy in South Slav Literature in the Period of National Revival’. Central Europe 6(1), 17-46
 • Zoran Milutinovic (2006). ‘The Death of Representation and Representation of Death: Ionesco, Beckett, and Stoppard’. Comparative Drama 40(3), 337-364.
 • Zoran Milutinovic (2005). ‘The Demoniacism of History and Promise of Aesthetic Redemption in David Albahari’s Bait‘. Serbian Studies 19(1), 15-25.
 • (Serbian/Croatian translation: ‘Demonizam istorije i obećanje estetskog iskupljenja u Mamcu Davida Albaharija’, in Letopis Matice srpske 141(1-2) 2008, 87-96).
 • Zoran Milutinovic (2004). ‘The People are Hamlet’s Friend: Meta-Theatricality and Politics in Ivo Bresan’s Predstava Hamleta u selu Mrdusa Donja’Central Europe 2(2), 161-177.
 • Zoran Milutinovic (2004). ‘Mašina prolazi kroz Višegrad: Društvena modernizacija i književno-istorijski modernizam u Na Drini Ćuprija’Sveske Zadužbine Ive Andrića (21), 101-124.
 • Zoran Milutinovic (2002). ‘Kulturni identiteti posle imperija – izazov komparativnoj književnosti’. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 50(3), 559-603.
 • Zoran Milutinovic (1998). ‘Teorija drame čeških strukturalista’. Godišnjak za poetička i hermeneutička istraživanja (2), 88-112.
 • Zoran Milutinovic (1997). ‘Teorija drame ruskih formalista’. Godišnjak za poetička i hermeneutička istraživanja (1), 44-63.
 • Zoran Milutinovic (1996). ‘Mimezis u socijalizmu’. Naučni sastanak slavista u Vukove dane (25/1), 445-454.
 • (English translation: ‘Mimesis Under Socialism’ in Essays in Poetics 24/1999, 202-212)
 • Zoran Milutinovic (1994). ‘Društvena modernizacija i književno-istorijski modernizam u Na Drini ćuprija‘. Naučni sastanak slavista u Vukove dane (22/1), 77-82.
 • (English translation: ‘Andrić’s Strategy of Redemption’, in Serbian Studies 14.1 (2000), 141-149).
 • Zoran Milutinovic (1993). ‘Biografija i književno oblikovanje u memoarskim, autobiografskim i dnevničkim tekstovima Laze Kostića’. Naučni sastanak slavista u Vukove dane (21/1), 97-100.
 • Zoran Milutinovic (1992). ‘Šta je legendarno u “Legendi o svetom Čeu”?’. Slavistična revija (1), 19-29.

Journal article (non-refereed)

 • Zoran Milutinovic (2009). Milorad Pavić Obituary. The Guardian, 17/12/2009 , 42.
 • Zoran Milutinovic (1997). ‘Od čega svet propada’. Svet reči (2-3), 50-55 (4,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1997). ‘Teorija publike’. Scena (5-6), 69-72 (4,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1997). ‘Tragikomični špijun’. Svet reči (1), 9-13 (4,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1996). ‘Drvenim mačem presečen nakovanj’. Povelja (1), 59-64 (5,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1996). ‘Mojsije modernizma’. Polja 41(401-2), 31-35 (5,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1995). ‘Poetika kulture Stivena Grinblata’. Reč 2(15), 57-63. (6,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1995). ‘Strepnje jednog diletanta’. New Moment 1(3), 96-97.
 • Zoran Milutinovic (1992). ‘Pjer Menar – postnihilista’. Književna reč (393-4), 54 (4,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1992). ‘Pojam političke drame 1’. Književna reč (387-8), 10 (4,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1992). ‘Pojam politicke drame 2’. Književna reč (389-90), 10 (4,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1992). ‘Postmodernizam – leksikografska obrada’. Delo (1-2), 342-34
 • Zoran Milutinovic (1990). ‘Beketova poezija’. Književnost (5), 135-146.
 • Zoran Milutinovic (1989). ‘Ataskilska knjižnica’. Literatura (6), 135-146 (in Slovene, 4,000 words)
 • (Serbian/Croatian translation: ‘Ataskilska biblioteka’ Polja 36(374) 1990, 147-149)
 • Zoran Milutinovic (1989). ‘Nelagodnost u drami: Dramsko delo Slavka Gruma 2’. Lica 22(6), 83-85 (6,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1988). ‘Nelagodnost u drami: Dramsko delo Slavka Gruma 1’. Lica 21(4), 20-21 (4,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1988). ‘Figure umetnosti: o “Prokletoj avliji”‘. Polja (347), 26-27 (4,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1986). ‘Getingenski razgovori o Andriću’. Književna reč (289), 22
 • Zoran Milutinovic (1986). ‘Svakodnevna priča Laze Lazarevića’. Student (26), 22 (3,000 words)
 • Zoran Milutinovic (1985). ‘Antigona’. Vidici (236/7/8), 105-118

Edited special journal edition

 • Zoran Milutinovic (Ed.) (2005). David Albahari. Serbian Studies 19(1), Bloomington IN, USA.
 • Zoran Milutinovic (Ed.) (1997). Kritika kolonijalnog diskurza i postkolonijalna kritika. Reč 4(33) Belgrade.
 • Zoran Milutinovic (Ed.) (1995). Stephen Greenblatt. Reč 2(15) Belgrade.
 • Zoran Milutinovic (Ed.) (1986). Beckett i tradicija. Vidici (247-50) Belgrade.

Review

 • Milutinovic. Z. (2011). Review of Snježana Kordić: Jezik i nacionalizam, Durieux, Zagreb, 2010. Slavonic and East European Review 85(3), 520-525
 • Zoran Milutinovic (2008). Review of Tomislav Longinović: Vampires like us. Writing down “the serbs”, Belgrade: Belgrade Circle, 2005. Slavonic and East European Review 86(1), 145-146
 • Zoran Milutinovic (2007). Review of David Norris: In the Wake of the Balkan Myth: Questions of Identity and Modernity, Basingstoke and New York, 1999. Slavonic and East European Review 85(3), 574-576
 • Zoran Milutinovic (2006). Review of Mitja Velikonja: Evroza. Kritika novega evrocentrizma, Ljubljana: Mirovni institut, 2005. Central Europe 4(2), 168-171
 • Zoran Milutinovic (2006). Review of Vesna Goldsworthy: Chernobyl Strawberries, London: Atlanta Books, 2005. Serbian Studies 20(1), 177-181
 • Zoran Milutinovic (2003). Review of Slobodanka Vladiv-Glover: Dostoevsky’s Novels as Discourse of Transgression and Desire, Belgrade: Prosveta, 2002. The Dostoevsky Journal: An Independent Review (3-4), 227-228
 • Zoran Milutinovic (2002). Review of Stephen Greenblat: Hamlet in Purgatory, Princeton University Press, 2001. Theatron XXVI (119-120), 195-198
 • Zoran Milutinovic (1996). Review of Dragan Stojanović: Dvojež, Belgrade: Vreme knjige, 1995. Naša borba (4/1/1996), 15
 • Zoran Milutinovic (1996). Review of Veselin Marković, Marsel Prust i drugi realisti, Belgrade: Zadužbina Andrejević. Književna istorija (99), 244-245
 • Zoran Milutinovic (1995). Review of Albin Leski: Grčka tragedija, Novi Sad: Svetovi, 1995. Vreme (11/11/1995), 52
 • Zoran Milutinovic (1995). Review of David Grosman, Žuti vetar, Vršac: Knjizevna opstina Vršac, 1995. Nasa borba (6/4/1995), 15
 • Zoran Milutinovic (1995). Review of Folker Kloc: Zatvorena i otvorena forma u drami, Belgrade: Lapis, 1995. Vreme (13/11/1995), 45
 • Zoran Milutinovic (1995). Review of Marija Mitrović: Pregled slovenačke književnosti, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1995. Naša borba (22/5/1995), 9
 • Zoran Milutinovic (1995). Review of Umberto Eco: Ostrvo dana predjašnjeg, Belgrade: Centar za geopoetiku, 1995. Vreme (15/12/1995), 51
 • Zoran Milutinovic (1995). Review of Umberto Eco: Ostrvo dana predjašnjeg, Belgrade: Centar za geopoetiku, 1995. Reč (16), 107-108
 • Zoran Milutinovic (1995). Review of Veselin Kostić: Stvaralaštvo Viljema Šekspira, Belgrade: Srpska književna zadruga, 1994. Naša borba (15/7/1995), 9
 • Zoran Milutinovic (1994). Review of Milorad Pavić, Zauvek i dan višeNaša borba (24/2/1994), 2
 • Zoran Milutinovic (1990). Review of Jan Kot, Kameni potok, Belgrade: Plus biblioteka Savremenika, 1990. Književne novine (801-2), 143-144
 • Zoran Milutinovic (1989). Review of Aleš Debeljak: Postmoderna sfinga, Celovec/Salzburg: Wieser, 1989. Polja (353-4), 17
 • (Slovene translation in Naši razgledi 5/1990, 143-144)
 • Zoran Milutinovic (1989). Review of Taras Kermauner, Vračanje mita u sodobni slovenski dramatiki, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. Književna reč (344), 20
 • (Slovene translation in Literatura 5/1989, 190-194)
 • Zoran Milutinovic (1988). Review of Aleš Debeljak, Slovar tišine, Ljubljana: Knjizevna mladina Slovenije, 1987. Književne novine (754), 18
 • Zoran Milutinovic (1988). Review of Bernar-Anri Levi, Pohvala intelektualaca, Belgrade: SIC, 1988. Književna reč (324), 21
 • Zoran Milutinovic (1985). Review of Margerit Jursenar: Vatre, Niš: Gradina, 1984. Student (27), 14


close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856